Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Actiris

Partnerships

-

Regisseur met partners

Actiris werkt samen met 209 gesubsidieerde openbare en private partners. De partners beantwoorden aan kwaliteitscriteria. Ze gebruiken een methode aangepast aan de specifieke doelgroepen waarvoor Actiris niet op zijn eentje kan instaan. Actiris diversifieert zo het dienstenaanbod voor werkzoekenden en werkgevers.

 • Begeleiding Actief Zoeken naar Werk: 15 partners - Hulp bij het opmaken van cv, motivatiebrief en bij het solliciteren.
 • 9 missions locales en 3 lokale werkwinkels – algemene begeleiding naar werk
 • Onthaalstructuren: 13 partners - Opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden.
 • Creatie van eigen tewerkstelling: 5 partners - Advies bij het starten van een eigen zaak.
 • Jeep/Jump: Informatiesessies in scholen om de overgang tussen school en werk te vergemakkelijken
 • 19 OCMW’s: individuele begeleiding bij socio-professionele inschakeling voor werkzoekenden met een leefloon of sociale bijstand.

De jobhuizen

De 15 jobhuizen groeperen Actiris en andere inschakelingsoperatoren (gemeentelijke tewerkstellingsdiensten, het OCMW, de PWA, de Mission Locale, Tracé Brussel en eventueel andere partners van Actiris). Ze ontwikkelen heel wat verschillende projecten rond tewerkstelling, zoals bijvoorbeeld:

 • De avond voor de ondernemer in Anderlecht: om ondernemers de diensten van het jobhuis voor te stellen.
 • Een jobbeurs in Brussel-stad; Job&Training Access
 • ‘Remobilisatie’ in Oudergem voor langdurig werkzoekenden en alleenstaande gezinshoofden.
 • Platform voor werkzoekenden in Evere:
Verschillende workshops om werkzoekenden de juiste tools aan te leren voor hun zoektocht naar werk.
 • ‘Create your Job’ in Vorst; networkingsessies om werkzoekenden te helpen hun eigen zaak op te starten.
 • Platform voor werkgevers in Molenbeek om interactie tussen partners van het jobhuis en lokale werkgevers te bevorderen.
 • ‘Labo Jobhuis’ in Schaarbeek: participatief proces bij 150 werknemers en 11 partners van het jobhuis om een netwerk te creëren en de juiste noden te identificeren om de diensten voor werkzoekenden te optimaliseren.
 • En vele anderen.

In 2015 werden ook verschillende initiatieven gedragen door verschillende jobhuizen samen. Zoals bijvoorbeeld de Joblente van de Jobhuizen van Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwé en Sint-Pieters-Woluwe.

Samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation

Actiris werkt zeer nauw samen met Bruxelles Formation en de VDAB Brussel, bevoegd voor opleiding in het Brussels Gewest. Doel: het aanbod van de opleidingen nog beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt en opleidingen beter te integreren in het professionele inschakelingsparcours van de werkzoekende.

Binnenkort zullen Actiris, VDAB Brussel en Bruxelles Formation verhuizen naar eenzelfde gebouw, de Astrotoren. Op het gelijkvloers komt een gemeenschappelijke dienst, het Beroepenpunt waar iedereen terecht zal kunnen voor informatie over beroepen en opleidingen of professionele oriëntatie en vragen rond ondernemerschap.

Nauwe samenwerking in het kader van de Jongerengarantie, waarmee Actiris elke jongere binnen de 6 maanden na inschrijving een oplossing garandeert (een job, een stage of een opleiding).

Dankzij de 6e staatshervorming kan het Brussels Gewest beroepsopleidingen creëren die gelinkt zijn aan de noden van de arbeidsmarkt. In 2015 financierde Actiris meer dan 1200 bijkomende plaatsen voor opleidingen.

Op 1 juli 2015 werd een nieuw samenwerkingsakkoord getekend tussen Actiris en de VDAB. Hierdoor kan Actiris werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsproject doorsturen naar de VDAB. Dit traject kan volgens de noden van de werkzoekenden een opleiding Nederlands of een beroepsopleiding bevatten of een begeleiding naar werk (ook in Vlaanderen).

De beroepenreferentiecentra

 • 6 Beroepenreferentiecentra (BRC) : IRIS TECH+, Evoliris, Horeca Be Pro, BRC Bouw, Iris TL en Beezy.
 • Topinfrastructuur voor werkzoekenden
 • Opleidingen, tewerkstellings- en inschakelingsacties
 • Erkenning van competenties
 • Voor werkzoekenden, werknemers in opleiding of omscholing, studenten, leerlingen, opleiders en onderwijzers

Regionalisering

-

Dankzij de 6e staatshervorming worden een reeks federale bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten. Dit maakt een efficiënter beleid mogelijk.

Overgehevelde materies inzake tewerkstelling:

 • De controle op de beschikbaarheid van werklozen
 • De vrijstelling van beschikbaarheid in geval van studiehervatting of het volgen van een beroepsopleiding
 • De bepaling van de doelgroepen
 • De PWA-begeleiders
 • Het outplacement
 • De aanpassing van de beheersstructuur van de RVA
 • De ‘startbaanovereenkomsten’ globale projecten
 • De stagebonus en startbonus

In 2015 werd er hard gewerkt aan de operationele voorbereiding van de overheveling van de bevoegdheden. Zodat de bevoegde directies de nodige expertise konden verwerven om de bevoegdheden beter af te stemmen op de Brusselse realisteit.

De bevoegdheden zullen worden overgeheveld in de loop van 2016 – 2017.

Astrotoren

-

De Actiris-hoofdzetel aan de Anspachlaan is verouderd en te klein geworden.

In het najaar van 2016 verhuist Actiris naar de Astrotoren, samen met de VDAB Brussel en een deel van Bruxelles Formation. De ideale kans om tewerkstelling en opleiding dichter bij elkaar te brengen en om de dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers te vereenvoudigen.

Op het gelijkvloers komt een Beroepenpunt, waar iedereen terecht zal kunnen met vragen over tewerkstelling, opleiding, loopbaanbegeleiding…

Het gebouw wordt het grootste passieve gebouw van Europa.

Actiris verandert in 2015

-

Het Actiris-personeelTotaal aantal
opleidingsdagen
Gemiddeld aantal
opleidingsdagen
per VTE
% van de werknemers
die minstens 1 opleiding
hebben gevolgd
2015 7.189 7.3 81%
2014 7.034 8 95%
2013 6.582,5 7,8 88%

Budget

Ontvangsten
2015
Voorziene begroting Gerealiseerde ontvangsten Uitvoeringspercentage
Bron in EUR % in EUR % %
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 624.582.000 96,78% 624.008.032,87 97,35% 99,91%
Federale Overheid 1.534.000 0,24% 1.535.994,88 0,24% 100,13%
Europees Sociaal Fonds 9.493.000 1,47% 5.605.858,02 0,87% 59,05%
Facturaties en terugbetalingen 6.603.000 1,02% 5.917.618,35 0,92% 89,62%
Overige inkomsten 3.180.000 0,49% 3.916.887,68 0,61% 123,17%
Totaal 645.392.000 100,00% 640.984.391,80 100,00% 99,32%
Uitgaven
2015
Voorziene begroting Gerealiseerde ontvangsten Uitvoeringspercentage
Bron in EUR % in EUR % %
Werkingskosten Actiris 82.492.000 12,78% 75.665.180,12 12,06% 91,72%
Cheques aan de werkzoekenden 7.491.000 1,16% 6.272.302,05 1,00% 83,73%
Premies aan de werkgevers 17.000 0,00% 12.625,00 0,00% 74,26%
Partnerships met andere spelers op de arbeidsmarkt 20.625.000 3,20% 19.434.727,25 3,10% 94,23%
Conventies met bedrijfssectoren - referentiecentra 2.932.000 0,45% 2.611.291,87 0,42% 89,06%
Gesubsidieerde arbeidsplaatsen - GECO 197.595.000 30,62% 196.112.834,52 31,24% 99,25%
Plaatsing laaggeschoolden - DSP 10.413.000 1,61% 10.377.969,92 1,65% 99,66%
Tewerkstelling jongeren - transversale initiatieven 5.997.000 0,93% 5.809.419,08 0,93% 96,87%
Specifieke initiatieven inzake tewerkstelling 9.000 0,00% 2.728,45 0,00% 30,32%
Startbanenplan - samenwerking met federale overheid 2.200.000 0,34% 2.124.935,19 0,34% 96,59%
Strijd tegen discriminatie bij aanwerving 750.000 0,12% 550.574,36 0,09% 73,41%
6de Staatshervorming 306.377.000 47,47% 301.399.134,12 48,02% 98,38%
Jeugdwaarborg 8.494.000 1,32% 7.291.162,13 1,16% 85,84%
Totaal 645.392.000 100,00% 627.664.884,06 100,00% 97,25%

Activiteit en arbeidsmarkt in Brussel
Evolutie werkzoekendenTotaal 109.429 110.336 103.212
Kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden (jaargemiddelden)
2013 2014 2015
Mannen 57.940 58.351 54.595
Vrouwen 51.489 51.985 48.617
< 25 jaar 14.473 13.432 11.711
25 - 49 jaar 73.685 74.092 68.350
50 jaar en + 21.271 22.812 23.152
Laaggeschoold 72.066 72.408 68.440
Middengeschoold 22.621 22.709 20.460
Hooggeschoold 14.742 15.219 14.312
< 1 jaar 40.425 40.107 36.855
1 - 2 jaar 18.919 18.822 17.197
2 jaar en meer 50.058 51.407 49.161
Belgen 74.441 73.627 67.080
EU 15.003 16.662 16.195
Niet-EU 19.985 20.048 19.937

De Beroepenreferentiecentra