Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Actiris

Kinderdagverblijf

-

Het gebrek aan plaats in crèches is een sterke werkloosheidsval. Actiris biedt een tijdelijke oplossing voor dit probleem. 

Het Kinderdagverblijf van Actiris biedt opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar voor ouders die stappen ondernemen om werk te vinden (oppasdienst) of de eerste 3 maanden van een nieuwe job (crèche).

De Kinderdagverblijven bevinden zich in Brussel-stad en in Molenbeek. De meeste ouders komen uit Molenbeek, Brussel, Schaarbeek en Anderlecht.

 

Meer info ▾

Selfzone

-

Werkzoekenden kunnen in alle rust zelfstandig werk zoeken in de Actiris-agentschappen.

In de Self’Zone kunnen werkzoekenden gebruik maken van computers met heel wat nuttige info: toegang tot werkaanbiedingen, tools voor het opstellen van een cv, motivatiebrief… Werkzoekenden kunnen ook solliciteren via mail en gebruik maken van de telefoons om vragen te stellen aan het Contact Center van Actiris.

Taaltesten

-

Talenkennis is een belangrijke troef op de arbeidsmarkt. Eén op de twee werkaanbiedingen bevat expliciete taaleisen. Meestal gaat het om kennis van beide landstalen. Kennis van het Frans en Nederlands verhoogt dus aanzienlijk je kansen op een job.

Actiris helpt werkzoekenden hun talenkennis te verbeteren. Op die manier verhogen de kansen op een job

Meer info ▾

Jongerengarantie

-

De jongerenwerkloosheid daalde verder in 2015, maar blijft dramatisch hoog. Het is dan ook de absolute prioriteit van Actiris en de Brusselse Regering om alle jongeren een eerste werkervaring te kunnen bieden.

De Youth Guarantee is een maatregel van de Brusselse Regering met de steun van Europa die jongeren onder de 30 een stage, opleiding of job garandeert binnen de 6 maanden na de inschrijving bij Actiris.

Actiris startte in 2013 met een dienst Youth Guarantee, die vooral werk maakte van de instapstages. De eerste resultaten zijn positief, de kansen op werk verhogen aanzienlijk voor jongeren die gebruik maakten van de instapstage. Heel wat jongeren worden aangeworven bij dezelfde werkgever. Andere jongeren hebben meer kans om nadien een job te vinden.

Het volledige programma van de Youth Guarantee ging van start in 2015. Actiris startte met een volledig nieuwe aanpak om jonge werkzoekenden te begeleiden. 3 namiddagen per week zijn gereserveerd in onze agentschappen voor intensieve begeleiding van jonge werkzoekenden. Elke jongere krijgt zijn persoonlijke referent-consulent en actieplan op maat. De consulent volgt de werkzoekende op via mail, telefoon, sms en via face-to-facegesprekken.

Meer info ▾

Begeleiding

-

Na de inschrijving volgt een verduidelijkingsgesprek. De werkzoekende bepaalt welk beroep hij wil uitoefenen. De Actiris-consulent stelt een dossier op om een coherente begeleiding te verzekeren.

Tijdens een diagnosegesprek stelt de Actiris-consulent een persoonlijk actieplan op met de werkzoekende.
De uitvoering van het actieplan wordt geëvalueerd tijdens de opvolgingsgesprekken. Bij elk opvolgingsgesprek worden werkaanbiedingen geselecteerd op maat van de werkzoekende.

De Actiris-consulent maakt samen met de werkzoekende de balans op. Wat moet eventueel nog worden gerealiseerd? Indien nodig wordt het actieplan aangepast.

Voor persoonlijke ondersteuning, zeker voor een kwetsbaar publiek, kunnen werkzoekenden terecht bij de dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW). De dienst BAZW zorgt voor persoonlijke hulp bij de constructie van een beroepsproject, een cv of sollicitatiebrief, hulp bij de voorbereiding op het sollicitatiegesprek…

Meer info ▾

Inschrijving

-

Elk traject bij Actiris begint bij de inschrijving.

Inschrijven kan online via Mijn Actiris, via het Contact center of in een van de 18 Actiris-agentschappen.

Na de inschrijving hebben werkzoekenden toegang tot heel wat gratis diensten van Actiris. Werkzoekenden krijgen meteen werkaanbiedingen op maat voorgesteld.

Meer info ▾

Veiligheidsagent

-

Veiligheidsagenten bewaken de Actiris-agentschappen. De veiligheidsagent verzekert de veiligheid aan het onthaal, in de wachtzaal en in de rest van het agentschap. En dit zowel qua technische veiligheid, brandveiligheid als qua noodhulp bij eventuele ongevallen. De veiligheidsagent heeft een ontradende rol en kan ook tussenkomen bij agressiviteit.

Contact Center

-

Het Contact Center antwoordt dagelijks op vragen van werkzoekenden. Vanaf 2015 is het Contact Center ook bereikbaar via e-mail en via chat.

Het Contact Center is telefonisch bereikbaar via het nummer 0800 35 123 van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 12.30 u. en tussen 13.30 en 16.30 u.

Chatten met een tewerkstellingsconsulent kan elke werkdag tussen 14 en 15 u. via onze website www.actiris.be

Inschrijving

Aantal nieuwe inschrijvingen Totaal aantal inschrijvingen en herinschrijvingen
Via de agentschappen Mijn Actiris (online) Via het callcenter
2015 30.392 112.872 54.017 26.754
2014 29.025 141.717 64.308 28.689
2013 26.073 140.069 59.042 26.425

Begeleiding

Aantal werkzoekenden onthaald door de dienst BAZW
2015 6.361
2014 7.041
2013 8.069

Taaltesten

Aantal uitgevoerde taaltests
2015 19.701
2014 15.974
2013 16.604

Taalcheques

Aantal taalcheques
2015 7.916
2014 7.932
2013 7.128

Kinderdagverblijf

Aantal kinderen onthaald in het kinderdagverblijf
2015 781
2014 650
2013 450

Jongerengarantie

Aantal instapstages
2015 948
2014 643
2013 149

Profiel stagiairesContact center

Aantal vragen per jaar
2015 189.157
2014 156.172
2013 147.124